Afregning af transport

Turlederen kan frit vælge mellem følgende 3 måder af afregne turen på –  alt efter hvad der passer den enkelte tur bedst:

  • Offentlig transport – alle betaler for sig selv.
  • Transport i private biler. Passagererne i hver enkelt bil deles om udgifterne. Udgifterne til al transport, incl. bro/færge, vejafgifter og kørte km lægges sammen og deles ligeligt mellem alle i bilen. Dem der lægger bil til, vil blive afregnet med statens lave takst for kilometerpenge (i 2023 2,19 kr pr. km).
  • Transport i private biler. Alle deles om alle udgifter. Udgifterne til al transport, incl. bro/færge, vejafgifter og kørte km lægges sammen og deles ligeligt mellem alle deltagerne. Dem der lægger bil til vil blive afregnet med statens lave takst for kilometerpenge (i 2023 2,19 kr pr. km).

Kørsel til Sverige over bro og færge fra Sjælland
Hvis man skal over Øresundsbroen til Sverige skal man være opmærksom på, at prisen er meget høj, hvis man ikke har ØresundGO-aftale. Med de nuværende priser (2023), kan det bedre betale sig at købe en abonnementsaftale og så betale rabatprisen end betale fuld pris for 2 enkelt ture. Hvis den der lægger bil til ikke har BroPas-aftale, anbefales det at deltagere afklarer inden turen om nogle af passagerne har. Hvis transporten gennemføres uden nogen rabatordning bør passagerne adviseres.  Hvis man skal med færge over ved Helsingør, så har man en tilsvarende fordel, hvis man har en AutoBizz Smart aftale med de nuværende priser (2022).