Afregning af transport

Turlederen kan frit vælge mellem følgende 3 måder af afregne turen på –  alt efter hvad der passer den enkelte tur bedst:

  • Offentlig transport – alle betaler for sig selv.
  • Transport i private biler. Passagererne i hver enkelt bil deles om udgifterne. Udgifterne til al transport, incl. bro/færge, vejafgifter og kørte km lægges sammen og deles ligeligt mellem alle i bilen. Dem der lægger bil til, vil blive afregnet med statens lave takst for kilometerpenge (i 2022 1. maj 2,17 kr pr. km).
  • Transport i private biler. Alle deles om alle udgifter. Udgifterne til al transport, incl. bro/færge, vejafgifter og kørte km lægges sammen og deles ligeligt mellem alle deltagerne. Dem der lægger bil til vil blive afregnet med statens lave takst for kilometerpenge (i 2022 1. maj 2,17 kr pr. km).