Bestyrelse

 

Formand
Henrik Dahl


formand@fjeldvandrerklub.one

Sekretær
Anne Kongsted Krum


sekretaer@fjeldvandrerklub.one

Kasserer
Karen Margrethe Larsen

kasserer@fjeldvandrerklub.one
Næstformand
Mette B. Hansen

Bestyrelsesmedlem
Anne la Cour

Bestyrelsesmedlem
Per Jørgensen

Suppleant/turkoordinator
Peter Sørensen

turkoordinator@fjeldvandrerklub.one

Suppleant
Susanne Knage