Persondatapolitik

Dansk Fjeldvandrerklub og persondata

Efter Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, skal vi orientere dig om, hvordan vi bruger og opbevarer dine personlige oplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvorfor vi har disse oplysninger, og at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til sekretaer@fjeldvandrerklub.dk.

Sekretæren er dataansvarlig og administrerer dine oplysninger med høj datasikkerhed. 
Dataansvarlig: Sekretær i Dansk Fjeldvandrerklub. Se hvem det er.

Vi opbevarer almindelige personlige oplysninger om adresse, e-mail, telefonnummer, parforhold. Oplysningerne fik vi, da du meldte dig ind i Dansk Fjeldvandrerklub.

Dine oplysninger er registreret på medlemslisten, der bruges til kommunikation mellem
medlemmer i Dansk Fjeldvandrerklub, jvf klubbens vedtægter:

Klubbens formål er:
c) at formidle kontakt mellem medlemmer, der måtte ønske følgeskab til fjeld-, bjerg- og
ødemarksvandringer

Vi bruger dine oplysninger til:

  • at registrere dit medlemskab og din betaling
  • at udsende nyhedsbreve om kommende ture (mail)
  • at lette samkørsel ved ture, og give medlemmerne mulighed for indbyrdes at arrangere ture
  • at udarbejde medlemslisten til alle medlemmer

Du kan til hver tid få dit navn eller dele af oplysninger slettet fra medlemslisten.

Medlemslisten bruges af:

  • sekretæren til registrering af medlemskab og udsendelse af nyhedsbreve
  • kassereren til registrering af din årlige betaling samt tilmelding BS
  • redaktørerne af medlemsbladet til postudsendelse til registrerede betalende medlemmer
  • den ansvarlige for hjemmesiden www.danskfjeldvandrerklub.dk

Medlemslisten er lukket for andre end registrerede betalende medlemmer med et login.

Oplysninger til 3. part:
E-mail og telefonnummer videregives ikke til 3. part.
Dine medlemsoplysninger (navn, adresse) sendes årligt til Fjeld og Fritid, samt Friluftsland, til brug for rabataftaler. Til aftalerne er ikke knyttet nogen form for annoncer. Hvis du ikke ønsker,  at dine oplysninger videregives, så kan du ikke gøre brug af klubbens rabataftaler.

Personfølsomme oplysninger:
Foto af medlemmer til brug i medlemsbladet, og på hjemmesiden og Facebook  offentliggøres aldrig uden personernes udtrykkelige samtykke.

Samtykke:
For at kunne opfylde foreningens formål på bedste vis er nogle personoplysninger tilgængelige for alle medlemmer: I den årlige medlemsfortegnelse i Bladet, medlemsoversigten på hjemmesiden (login), til deltagere på de ture du er tilmeldt, samt videresendelse til Fjeld og Fritid, samt Friluftsland.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke skriftligt. Ved udmeldelse slettes alle oplysninger.