Redaktion

 

Redaktør Jan Adler-Nissen

redaktion@fjeldvandrerklub.dk

Grafisk layout Ledig

 

Vi vil meget gerne have beskrivelser fra private ture, anmeldelser af produkter, ideer til turmad. Det behøver ikke være lange artikler.

Artikler sendes til redaktion@fjeldvandrerklub.dk som Word fil eller anden tekstfil. Undlad at bruge tid på at markere overskrifter m.v., da vi bruger kun teksten. Teksten må ikke være i PDF format, da det kræver ekstra tid at få det rettet til en ren tekstfil.

Billeder sendes som jpg filer, der er mindst 3000 pixels på den lange led. Billeder skal sendes med med link til placering i stedet for direkte i mailen. Du kan sende via wetransfer, Google Foto, One drive eller lignende, hvorfra redaktøren kan downloade dem.

Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2023 kun laver 4 blade, da det har været svært at skaffe stof til 5 blade de sidste par år. Oversigt frister for udgivelse af blad i Fjeldvandrerklubben for 2023.

Nr.UdgivelsestidspunktProgramStof/artiklerRedaktion
2023-1 FebruarUge 6 27. januar1. februar 4.-5. februar
2023-2 MajUge 2112. maj 17. maj 20. – 21. maj
2023-3 AugustUge 34 9. august 16. august 19-20. august
2023-4 NovemberUge 4710. november15. november18.-19. november

Frist for program er indsendelsesfrist for færdigt programpunkt til den i bestyrelsen, som varetager programmet. Programpunkter indsendelse til turkoordinator@fjeldvandrerklub.dk

Turstoffet skal række minimum en måned længere frem end udgivelsestidspunktet
datoen for efterfølgende blad med hensyn til den detaljerede beskrivelse.