Redaktion

Nyt redaktørteam søges
Klubbens mangeårige redaktør, Jan Adler Nissen, trækker sig efter 18 år på posten. Vi søger derfor nye kræfter til at løbe med stafetten.
Redaktøropgaven består i at indsamle og redigere tekster og billeder samt opsætning af bladet og kontakt til trykkeri.
Der er stor grad af frihed, dog med nogle faste indlæg som Fra bestyrelsen og div. vedrørende generalforsamlingen.
Layoutsoftware skal afklares med bestyrelsen.
Meld dig til formanden Ulla Dyhrberg og få mulighed for at præge indhold og udseende af klubbladet. Vi glæder os til nye kreative ideer. Du kan kontakte Ulla på formand@fjeldvandrerklub.dk eller tlf. 51 34 58 09.
En kæmpe tak til Jan for det flotte og alsidige blad, du har leveret i tæt ved 2 årtier. 

Vi vil meget gerne have beskrivelser fra private ture, anmeldelser af produkter, ideer til turmad. Det behøver ikke være lange artikler.

Artikler sendes til redaktion@fjeldvandrerklub.dk som Word fil eller anden tekstfil. Undlad at bruge tid på at markere overskrifter m.v., da vi bruger kun teksten. Teksten må ikke være i PDF format, da det kræver ekstra tid at få det rettet til en ren tekstfil.

Billeder sendes som jpg filer, der er mindst 3000 pixels på den lange led. Billeder skal sendes med link til placering i stedet for direkte i mailen. Du kan sende via wetransfer, Google Foto, One drive eller lignende, hvorfra redaktøren kan downloade dem.

Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2023 kun laver 4 blade, da det har været svært at skaffe stof til 5 blade de sidste par år. Oversigt frister for udgivelse af blad i Fjeldvandrerklubben for 2023.

Nr.ProgramStof/artikler
2023-3 August5. august8. august
2023-4 November??

Frist for program er indsendelsesfrist for færdigt programpunkt til den i bestyrelsen, som varetager programmet. Programpunkter indsendelse til turkoordinator@fjeldvandrerklub.dk

Turstoffet skal række minimum en måned længere frem end udgivelsestidspunktet
for efterfølgende blad af hensyn til den detaljerede beskrivelse.