Kontakter

Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder aktivt for at Dansk Fjeldvandrerklubs medlemmer har de bedst mulige vilkår. Denne bliver hvert år nedsat på generalforsamlingen i oktober, og virker for et år ad gangen. Udover de faste opgaver med opkrævning af kontingent, økonomi, og kontakt udadtil; står bestyrelsen også bag klubaftener, overordnet planlægning af årets ture og en masse små opgaver.


Redaktion

Indlæg og billeder til bladet kan sendes til redaktøren efter aftale. Vær opmærksom på redaktionsfrister, der er anført forrest i seneste klubblad.

Materiale sendes som wordfil eller ren tekst via email til redaktøren. Undlad for megen formatering ud over fed/kursiv da vi alligevel fjerner al formatering af hensyn til bladets ensartethed.
Billeder sendes efter aftale til enten redaktøren eller direkte til DTP afdelingen. Af hensyn til bladets kvalitet skal de helst være på mindst 1500 pixels på den lange led. Kandidater til forsidebilleder skal helst være 3500pixels på den lange led – men fremsendelse skal aftales med redaktøren på forhånd.
Scannes dias – så rens venligst dias og scanner for hår og støv da vi ellers får lidt for meget arbejde med retouchering af billederne inden de kommer i bladet.
Vi skal helst have mindst et billede pr. A4 side tekst
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilrette stavefejl og lign. samt beskære billeder hvis vi skønner at det ikke går væsentligt ud over motivet. (typisk kan vi fjerne lidt af himlen eller lidt af en ensartet forgrund for at få plads til teksten)
følg iøvrigt retningslinierne som beskrevet i årgang 37 nr.1, eller kontakt redaktøren.